Trykmetode

De billigste prisene
Som regel viser vi alltid de billigste prisene i tabellene men du kan endre beregneren til å brukee
en spesifikk trykkmetode.

Klikk på en pris
De små tallene til høyre for trykkprisen angir trykkmetoden. 
1 = Digitaltrykk
2 = Offsettrykk
3 = Offsett puljetrykk
4 = Storformat

Anbefaling
Hvis mulig er vår anbefaling å gå for "offsett puljetrykk" da dette er markedets høyeste trykkvalitet på kraftig papir.